နဂအို ဆန္ေဆး သည္ ၄ လ ပိုင္း ၁ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၁၀မိနစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး ကြင္းက်န္ေသာ႐ုပ္ကလပ္ကို မိသားစု မွ သျဂိဳလ္ၿပီးစီးပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

【訃報】
ミンガラ日本語教室 前世話人代表・中尾正明先生が2017年4月1日午後9時10分永眠されました。

ここに生前の中尾先生の教室への心血を注いだ並々ならぬご尽力に心から感謝申し上げますとともに心からご冥福をお祈り申し上げます。


ミャンマー大好きな日本人と日本に住むミャンマー人。 この教室は、お互いの文化交流のひとつとして生まれました。

အထူးမိတ္ဆက္ေပးစရာမလို။ ဂ်ပန္ေရာက္ႁမန္မာလူမ်ိဳးတို႕အႂကား လူသိမ်ားလွတဲ့

မဂၤလာဂ်ပန္ဘာသာစာသင္တန္းမွ အဆင့္အလိုက္သင္တန္းမ်ားကို အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း

ဖြင့္လွစ္သင္ႂကားေပးေနပါသည္။ ဝင္ေႂကးေပးရန္မလို၊ သင္တန္းေႂကး တစ္လ ယန္း၁၅၀ဝတည္းသာ။

စာအုပ္စာတမ္းေႂကးေပးစရာမလို။(ယန္း ၁၅၀ဝ ႁဖင့္အခ်ိန္ရွိပါကတနဂၤေႏြတေန႔လံုးသင္ႂကားႏိုင္ပါသည္။)

ယခင္အဆင့္(၂)သင္တန္းကိုယခုႏွစ္မွစတင္၍ ၂တန္းခြဲသင္ပါမည္။